Skip to content

Landelijke Hulpactie voor Medische Noodhulp in Gaza

Nederlandse artsen hebben gezamenlijk aandacht gevraagd voor de medisch humanitaire ramp die zich voltrekt in Gaza. Zij organiseren daarom vanaf 7 maart 2024 een landelijke hulpactie voor de medische zorg met als doel om maatschappij en politiek te mobiliseren om toegang tot medische zorg in Gaza mogelijk te maken. Wegens urgentie wordt deze Hulpactie, met als doel om aandacht te vragen voor medische zorg in Gaza, verlengd. Er is op dit moment bijna een kwart miljoen euro gedoneerd. Tijdens deze Hulpactie voor het faciliteren van de medische zorg in Gaza doen zij een landelijke oproep om aandacht te blijven vragen voor de medische nood. Tegelijkertijd herhalen zij de oproep om te blijven doneren aan medische noodhulporganisaties die actief zijn in het conflictgebied, waaronder Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en War Child.


Momenteel zijn we, los van de landelijke hulpactie, bezig met het opzetten van een medische corridor. Onze prioriteit ligt bij het verzamelen van medische middelen en het werven van gekwalificeerde vrijwilligers. Voor meer informatie navigeer naar medische corridor.

De inwoners van Gaza hebben op dit moment na vijf maanden van oorlog gebrek aan alles: toegang tot de medische zorg, schoon drinkwater, voedsel, brandstof en elektriciteit. De infrastructuur voor met name het gezondheidssysteem en voedsel- en drinkwatervoorziening is ingestort. De meeste ziekenhuizen zijn niet meer functioneel. Door het enorme aantal gewonden en ruim 1.9 miljoen ontheemden en de zeer beperkte toegang van hulpgoederen, kampen de hulpverleners met een ernstig tekort aan medicijnen en medische apparatuur. Tegelijkertijd, vanwege het gebrek aan sanitaire- en drinkwatervoorzieningen, grijpen de infecties om zich heen en bestaat de kans dat nog veel meer mensen de komende maanden komen te overlijden.

Mensen in Gaza hebben volgens de internationale conventies net als iedereen in de wereld recht op toegang tot veilige medische zorg, zelfs tijdens een oorlog. Van geboortezorg tot terminale zorg. Van traumazorg tot chronische en psychische zorg. Daarom roepen de artsen in Nederland tijdens deze landelijke hulpactieweek om de medische zorg voor de mensen in Gaza in de breedste zin van het woord toegankelijk te houden en te faciliteren, voor nu en met name ook bij staakt-het-vuren.

_

Doel van de hulpactie

 • Preventieve zorg aan de ontheemden om uitbraak van infectieziekten te voorkomen.
 • Beschikbaarheid van medicijnen en medische hulpmiddelen voor gewonde en zieke mensen.
 • Hulp voor wederopbouw van de medische zorg structuur bij een permanent bestand.


Donaties

Voor donaties aan medische noodhulporganisaties:

War ChildArtsen Zonder GrenzenDokters van de WereldRode Kruis
Deze landelijke hulpactie is een gezamenlijk initiatief van artsen en medische beroepsorganisaties in Nederland. De opbrengsten van deze actie komen ten goede aan medische noodhulp organisaties die actief zijn in het conflictgebied: Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, het Rode Kruis en War Child. Donaties komen volledig ten goede aan deze organisaties. 

Deze landelijke hulpactie wordt gesteund door de volgende medische organisaties:

 • NIV (Nederlandse Internisten Vereniging)
 • NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)
 • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)
 • NVVH (Nederlandse Vereniging van Heelkunde)
 • NOV (Nederlandse Orthopaedische Vereniging)
 • LHV (Landelijke Huisartsenvereniging)
 • NVOG (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie Gynaecologie)
 • NVALT (Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose)
 • NVPC (Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie)
 • VSG (Vereniging van Sportgeneeskunde)
 • NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie)
 • Voorzitter van NVSHA (Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen)
 • AMAN Artsen (Associatie Marokkaanse Artsen Nederland)
 • KA+MG (de Koepel Artsen Maatschappij + Gezondheid)
 • NVIB (Nederlandse Vereniging van Artsen Infectieziektenbestrijding)
 • De Geneeskundestudent
 • IFMSA Nederland
 • AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland)
 • Artsen voor Gaza
 • VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen)
 • VNVA (Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen)
 • VVAA
 • NVMP Artsen voor Vrede
 • VvV (Verpleegkundigen voor Vrede)
 • NVMKA (Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie)
 • KNGF (Koninklijk Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie)